Ψηφιακά καθοδηγούμενη Ολική Αρθροπλαστική γόνατος

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι σήμερα μία από τις πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις στην Ορθοπαιδική.

Παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα σε ασθενείς που πάσχουν από τελική, τρι-διαμερισματική οστεοαρθρίτιδα, με συμπτώματα που συνεχίζουν να επιμένουν παρά την εξάντληση όλων των συντηρητικών και μη επεμβατικών θεραπευτικών μεθόδων.

Σ’ αυτές περιλαμβάνονται η απώλεια βάρους, η φυσική δραστηριότητα, η φυσικοθεραπεία και η χορήγηση αναλγητικών και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Άλλες μορφές που θεωρούνται συχνά εναλλακτικές επιλογές θεραπείας είναι οι ενδαρθρικές ενέσεις υαλουρονικού οξέος, κορτικοστεροειδών και αιμοπεταλίων, τα συμπληρώματα διατροφής, κ.α.

Αν και η προοδευτική αυτή πάθηση, που χαρακτηρίζεται από βαθμιαίο εκφυλισμό και απώλεια του αρθρικού χόνδρου, είναι η συχνότερη αιτία υποβολής σε αρθροπλαστική (με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν ετήσια συχνότητα εμφάνισης 240 άτομα ανά 100.000 ετησίως), υπάρχουν και άλλες πιθανές διαγνώσεις που ενδείκνυνται για αντικατάσταση της άρθρωσης.

Μεταξύ αυτών είναι η φλεγμονώδη αρθρίτιδα, το κάταγμα (μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα ή / και παραμόρφωση), η δυσπλασία και η κακοήθεια.

Αρχικά, η ολική αρθροπλαστική αποτελούσε μια επέμβαση που προοριζόταν για τους ηλικιωμένους ασθενείς με χαμηλές κινητικές απαιτήσεις.

Σήμερα εκτελείται και σε νεότερες ομάδες ασθενών, παρέχοντας σταθερά θετικά αποτελέσματα, ανακούφιση από τον πόνο, λειτουργική αποκατάσταση και αποφυγή της αναπηρίας.

Ποια οφέλη αποκομίζουν οι ασθενείς από την ολική αρθροπλαστική γόνατος;

Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχουν γίνει γιγάντια βήματα προόδου στην εκτέλεσή της, που προσφέρουν στους ασθενείς καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι εξελίξεις στο σχεδιασμό των εμφυτευμάτων, η ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων και οι αλλαγές στα προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά πρωτόκολλα έχουν τελειοποιήσει τα χειρουργικά αποτελέσματα.

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της άρθρωσης και της κινηματική της, η ανάπτυξη σωστών εμφυτευμάτων και η επιδίωξη εκτέλεσης φυσικών κινήσεων αποτελούσαν στόχους που τελικά επιτεύχθηκαν και συνεχίζουν να εξελίσσονται.

Αποτέλεσμα αυτών είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, γεγονός που έχει αποδοθεί στη σωστή προεγχειρητική αξιολόγηση, στις καλύτερες χειρουργικές τεχνικές και στις εξελίξεις στην τεχνολογία και την ορθοπαιδική έρευνα.

Η ολική αρθροπλαστική έχει μεταμορφωθεί, δηλαδή, σε μια επέμβαση που προσφέρει μακροχρόνια αποτελέσματα στα σχεδόν 3,5 εκατομμύρια άτομα που εκτιμάται ότι προσφεύγουν σε αυτή ετησίως.

Ποιοι ασθενείς πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε επέμβαση;

Πριν τη λήψη της απόφασης θα πρέπει να εξετάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι και τα πιθανά οφέλη κατά περίπτωση.

Δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων μπορεί να επηρεάσει την πρόθεση, πριν από την εκτέλεση μιας ολικής αρθροπλαστικής σε οποιονδήποτε ασθενή απαιτείται λήψη λεπτομερούς ιστορικού, κλινική εξέταση και απεικονιστικές εξετάσεις.

Μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη προηγούμενες αρθρικές αντικαταστάσεις, αρθροσκοπήσεις ή άλλες χειρουργικές επεμβάσεις γύρω από το γόνατο, διότι οι παλιές χειρουργικές ουλές μπορούν να επηρεάσουν τη σχεδιαζόμενη χειρουργική προσέγγιση.

Επιπρόσθετα, οι ασθενείς με ιστορικό προηγούμενων τραυματισμών ή επεμβάσεων μπορεί να παρουσιάσουν παραμορφώσεις μηχανικών αξόνων ή αστάθεια γόνατος.

Τα τελευταία χρόνια την αιχμή του δόρατος αποτελεί η ψηφιακά καθοδηγούμενη (Πλοήγηση) ολική αρθροπλαστική, εξαιτίας των πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρει.

Η αποφυγή τραυματισμού των μυών και των μετεγχειρητικών ουλών καθορίζουν την υπεροχή της μεθόδου, όπως επίσης η ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου, η μικρότερη απώλεια αίματος, η άμεση κινητοποίηση του ασθενή και ο μειωμένος χρόνος νοσηλείας.

Όλα συντελούν στην ταχύτερη μετεγχειρητική ανάρρωση και γρηγορότερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η πλοήγηση για την εκτέλεση της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος έχει προσφέρει περαιτέρω οφέλη στον ασθενή.

Σε αυτά περιλαμβάνονται η ακρίβεια τόσο της τοποθέτησης του κνημιαίου και μηριαίου ενθέματος όσο και της συνολικής μηχανικής ευθυγράμμισης.

Έχει παρατηρηθεί δε μεγάλη διαφορά στο ποσοστό αναθεωρήσεων (επανεπεμβάσεων) μετά την ολική αρθροπλαστική του γόνατος με χρήση ψηφιακού συστήματος πλοήγησης, συγκριτικά με τις επεμβάσεις που δεν χρησιμοποιείται υποβοήθηση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρώτη μειώνει το συνολικό ποσοστό αναθεωρήσεων εξαιτίας χαλάρωσης / λύσης της πρόθεσης σε ασθενείς ηλικίας ακόμα και κάτω των 65 ετών.

Η εγγύηση της καλύτερης έκβασης είναι ο λόγος που έχει καταστεί απολύτως απαραίτητο εργαλείο σε κάθε ολική αρθροπλαστική γόνατος.

Πώς πραγματοποιείται η ολική αρθροπλαστική γόνατος με το σύστημα OrthoKey;

Η αιχμή του δόρατος στην ψηφιακή υποβοήθηση στις μέρες μας για την ολική αρθροπλαστική του γόνατος είναι το σύστημα OrthoKey, καθώς παρέχει αποτελεσματικά εργαλεία για την ευθυγράμμιση του άκρου και κατάλληλη εξισορρόπηση των μαλακών ιστών, στοιχεία καθοριστικά για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του εμφυτεύματος.

Επιπλέον, επιτρέπει τον χειρουργικό σχεδιασμό βάσει των ανατομικών δεδομένων του ασθενή, προσφέρει λεπτομερή καθοδήγηση για την καλύτερη ολοκλήρωση κάθε χειρουργικού βήματος και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Είναι μια αναίμακτη τεχνική που μειώνει τον χειρουργικό χρόνο (οπότε και την πιθανότητα φλεγμονών) και που επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση του ασθενή.

Επιπλέον, για την εκτέλεσή της χρησιμοποιούνται μικρότερα εργαλεία, συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση του τραύματος, του μετεγχειρητικού πόνου και στην ταχύτερη ανάρρωση.

Πολλαπλά είναι και τα οφέλη που προσφέρει στον χειρουργό τα οποία έχουν αντίκτυπο στον ίδιον τον ασθενή.

Συγκεκριμένα είναι φιλικό, εύκολο και αξιόπιστο στη χρήση, προσφέρει ακριβή και αναπαράξιμη τοποθέτηση εμφυτευμάτων κι έχει σύστημα πλοήγησης χωρίς την ανάγκη αξονικής τομογραφίας.

Η αξία όλων αυτών των παραγόντων είναι σπουδαία και καθοριστική για τη συνολική μακροζωία της πρόθεσης, η οποία επηρεάζεται από ένα πλήθος συνισταμένων που έχουν να κάνουν τόσο με τον ασθενή όσο και με την τεχνική.

Όμως, παρά την εξέλιξη των τεχνικών και της τεχνολογίας, ο κίνδυνος αποτυχίας της επέμβασης που απαιτεί αναθεώρηση δέκα χρόνια μετά την επέμβαση δεν εξαλείφεται, αλλά αγγίζει το 5%.

Οι πιο συχνές ενδείξεις περιλαμβάνουν την ασηπτική χαλάρωση (29,8%), τη λοίμωξη (14,8%) και τον πόνο (9,5%).

Καθώς οι ρυθμοί των χειρουργικών επεμβάσεων στους νέους και τους ηλικιωμένους πληθυσμούς συνεχίζουν να αυξάνονται, με αυτά τα προηγμένα τεχνολογικά συστήματα και μεθόδους οι ασθενείς μπορούν να αναμένουν εξαιρετικά αποτελέσματα, που θα τους καταστήσουν για πολλά χρόνια ακόμα ενεργούς, δραστήριους και ανεξάρτητους.