Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου με τη μέθοδο A.M.I.S. MEDACTA

Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου, τόσο η αρχική όσο και η αναθεώρηση, εκτελείται για τη διόρθωση οστικών ανωμαλιών της κοτύλης ή/και της μηριαίας κεφαλής του ισχίου, μέσω αντικατάστασης των κατεστραμμένων επιφανειών της άρθρωσης με προθέσεις.

Η πιο συνηθισμένη αιτία που οδηγεί στην Ολική Αρθροπλαστική του Ισχίου είναι η σοβαρή οστεοαρθρίτιδα, που αντιπροσωπεύει το 70% των περιπτώσεων.

Από την εισαγωγή της περί το 1969, και έπειτα από επαναλαμβανόμενες δοκιμές και πειραματισμούς με διάφορα υλικά και προθετικά που οδήγησαν σε αξιοσημείωτες καινοτομίες, έχει καταστεί σήμερα μια εξαιρετικά επιτυχημένη τεχνική.

Η ένδειξη για ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι ο έντονος πόνος και ο περιορισμός των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Για να δικαιολογείται η πλήρης αντικατάσταση της άρθρωσης, ο πόνος πρέπει να είναι ανθεκτικός σε συντηρητικά μέτρα, όπως η από του στόματος λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, η μείωση του βάρους, ο περιορισμός της δραστηριότητας ή η χρήση βοηθημάτων βάδισης.

Ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται με την ολική αρθροπλαστική ισχίου;

Υπάρχουν και άλλες παθήσεις για τις οποίες μπορεί να επιλεχθεί αυτή η επέμβαση, όλες όμως προδιαθέτουν στην ανάπτυξη δευτερογενούς οστεοαρθρίτιδας.

Μεταξύ αυτών είναι η αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου, η νόσος Paget, το τραύμα και η οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής.

Οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα ή άλλες ασθένειες κολλαγόνου όπως ο συστεμικός ερυθηματώδης λύκος και η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα μπορεί επίσης να ωφεληθούν από μια τέτοια επέμβαση.

Είναι προτιμότερο οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική ισχίου να είναι άνω των 60 ετών, εξαιτίας των φυσικών απαιτήσεων που τείνουν με την πάροδο του χρόνου να είναι λιγότερες, αλλά και επειδή η μακροζωία της επέμβασης προσεγγίζει το προσδόκιμο ζωής τους.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που πολύ νεώτεροι άνθρωποι χρήζουν επέμβασης, προκειμένου να συνεχίζουν να εργάζονται, να αθλούνται και γενικά να διάγουν ενεργό βίο.

Εξάλλου, η εξέλιξη των υλικών επιτρέπει πλέον την παρατεταμένη μακροβιότητα των προθέσεων.

Τι περιλαμβάνει η ορθοπαιδική επέμβαση στο ισχίο;

Πρόκειται για μια ορθοπαιδική επέμβαση που περιλαμβάνει αφαίρεση της κατεστραμμένης μηριαίας κεφαλής, τοποθέτηση στο κενό κέντρο του μηριαίου οστού ενός μεταλλικού στελέχους (στειλεός), στο επάνω μέρος του οποίου εφαρμόζεται μια μεταλλική ή κεραμική σφαίρα σε αντικατάσταση της κατεστραμμένης μηριαίας κεφαλής.

Παράλληλα, αφαιρείται η φθαρμένη επιφάνεια του χόνδρου της κοτύλης και αντικαθίσταται με μεταλλική υποδοχή.

Μεταξύ της νέας κεφαλής και της υποδοχής εισάγεται ένας πλαστικός, κεραμικός ή μεταλλικός διαχωριστής (spacer) ώστε να επιτρέπει μια ομαλή ολίσθηση.

Έχει καταδειχθεί ότι σε πάνω από το 90% των κατάλληλα επιλεγμένων ασθενών επιτυγχάνεται πλήρη ύφεση ή εξάλειψη του πόνου και αξιοσημείωτη βελτίωση της λειτουργικότητας της άρθρωσης.

Όπως συμβαίνει σε κάθε χειρουργική επέμβαση, η ολική αρθροπλαστική ισχίου ενέχει κινδύνους, οι οποίοι όμως σπανίζουν.

Μετεγχειρητικό πρόβλημα αποτελεί η εξάρθρωση του ισχίου, όταν το τεχνητό ισχίο είναι μικρότερο από τον αρχικό.Μπορεί επίσης να προκύψει θρόμβωση ή λοίμωξη.

Σε κάποιες περιπτώσεις η χαλάρωση των προθετικών υλικών, η μηχανική αποτυχία, η οξεία ή χρόνια λοίμωξη μπορεί να απαιτήσει αναθεώρηση της επέμβασης.

Κατά τη διάρκειά της αφαιρείται η αρχική πρόθεση και εμφυτεύεται μια νέα στη θέση της.

Είναι για μια τεχνικά δυσκολότερη επέμβαση, εξαιτίας του κινδύνου κατάγματος.

Ωστόσο, οι εξελιγμένες μέθοδοι της αρχικής αρθροπλαστικής και τα υλικά έχουν οδηγήσει σε ύφεση της ανάγκης αναθεωρήσεων.

Οι ασθενείς πρέπει να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για τον βαθμό δραστηριότητας που θα επιτρέψει με ασφάλεια η πρόσθεση, δεδομένης της πιθανότητας χαλάρωσής της εξαιτίας μακροχρόνιων δραστηριοτήτων.

Ποια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος εφαρμόζεται για ολική αρθροπλαστική ισχίου;

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι ελάχιστης επεμβατικότητας (Minimal Invasive Surgery – MIS) για την ολική αρθροπλαστική ισχίου.

Άλλες είναι πρόσθιας προσπέλασης, άλλες πλάγιας και άλλες οπίσθιας.

Η μέθοδος, όμως, που έφερε επανάσταση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική είναι η A.M.I.S.της εταιρίας MEDACTA (Anterior Minimally Invasive Surgery).

Αυτό συνέβη διότι είναι η μοναδική προσπέλαση που γίνεται από μπροστά, με μια μικρή τομή 5-8cm, χωρίς αποκολλήσεις η διατομές μυών!

Ο χειρουργός εργάζεται διαμέσου αυτών, δηλαδή περνά ανάμεσα από τους μυς και τα νεύρα, χωρίς να τα κόβει.

Έτσι, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στις περιαρθρικές δομές, συμπεριλαμβανομένων, των τενόντων, των αγγείων και των νεύρων.

Πώς γίνεται η ολική αρθροπλαστική ισχίου με τη μέθοδο A.M.I.S.MEDACTA ;

Η A.M.I.S.MEDACTA είναι μια μέθοδος με άριστα τεκμηριωμένα αποτελέσματα, παρότι είναι μια δύσκολη στην εκτέλεσή της επέμβαση.

Ξεκίνησε στη Γαλλία και εξελίχθηκε από μια διεθνή ομάδα ειδικών χειρουργών που τυποποίησε τη μέθοδο.

Με την ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων κατάφερε και ικανοποιεί σήμερα τις προσδοκίες γιατρών και ασθενών για ασφαλή και γρήγορα αποτελέσματα.

Εξαιτίας της προσπέλασης/τεχνικής που ακολουθεί ο χειρουργός, η οποία προστατεύει και διατηρεί τους ιστούς, η A.M.I.S.MEDACTA προσφέρει στους ασθενείς πολλά πλεονεκτήματα.

Αυτά που βιώνουν άμεσα είναι:

 • Μειωμένη απώλεια αίματος διεγχειρητικά
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Άμεση μετεγχειρητική διατήρηση του μυϊκού τόνου
 • Βραχύτερη νοσηλεία
 • Ταχύτερη ανάρρωση
 • Ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Μειωμένο κίνδυνο εξάρθρωσης

Στα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται:

 • Η απαλλαγή από τον τροχαντηρικό πόνο και τη χωλότητα
 • Ο μειωμένος κίνδυνος μυϊκού εκφυλισμού
 • Η ευκολότερη αναθεώρηση, εάν απαιτηθεί.

Επιπλέον, είναι μια χειρουργική μέθοδος που προσφέρει σταθερότητα της άρθρωσης.

Όταν εκτελείται από πεπειραμένους χειρουργούς:

 • Ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επιπλέον εργαλεία λόγω του μειωμένου κινδύνου καταστροφής των μαλακών ιστών
 • Αποφεύγεται η υπερβολική χρήση άγκιστρων, άρα καθόλου βλάβη σε μαλακά μόρια.
 • Καθίσταται ευκολότερη η οστεοτομία της μηριαίας κεφαλής, εξασφαλίζοντας ανατομικό και ιδανικό μήκος του σκέλους.

Εξαιρετικής σημασίας είναι και το οικονομικό όφελος που προσφέρει, δεδομένου ότι κοστίζει λιγότερο από μια ανοιχτή επέμβαση.

Έχει διαπιστωθεί ότι η ταχύτερη ανάρρωση, οι λιγότερες επιπλοκές (που προσφέρουν λιγότερες μέρες νοσηλείας), η έλλειψη ανάγκης επιπρόσθετων φαρμακευτικών και άλλων αγωγών και η ταχύτερη επάνοδος στην εργασία μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος.

Τι χρειάζεται να προσέχουν οι ασθενείς μετά την επέμβαση;

Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική ισχίου με τη μέθοδο A.M.I.S.MEDACTA μπορούν να βαδίζουν χωρίς περιορισμό, μόλις νιώσουν οι ίδιοι έτοιμοι να το κάνουν ακόμα και πριν λάβουν εξιτήριο.

Τόσο πριν όσο και μετά την επέμβαση οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε μέριμνα για την αποφυγή λοιμώξεων, προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση στο τεχνητό ισχίο.

Ο έλεγχος για οδοντιατρικά προβλήματα (ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, τερηδόνα), λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού (που προκαλούνται συχνά από ακράτεια) και δερματικές μολύνσεις, περιλαμβανομένων των νυχιών μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την πρόθεση και να συντομεύσουν τη ζωή της.

Με την υποψία και μόνο μόλυνσης ακόμα και σε απομακρυσμένη περιοχή του σώματος, ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον χειρουργό του.

Επιβεβλημένος είναι και ο τακτικός έλεγχος για οστεοπόρωση, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος χαλάρωσης της πρόθεσης αλλά και κατάγματος στην περιπροθετική περιοχή.