Πληροφορίες Επεμβάσεων

Αναίμακτη Χειρουργική

Η πρακτική της αναίμακτης ιατρικής και χειρουργικής, η οποία αποτελεί την μοναδική επιλογή για ορισμένους ασθενείς, είναι σχετικά νέα.

Oλική Αρθροπλαστική Ισχίου

H Oλική Αρθροπλαστική Ισχίου, τόσο η αρχική όσο και η αναθεώρηση, εκτελείται για τη διόρθωση οστικών ανωμαλιών της κοτύλης ή/και της μηριαίας κεφαλής του ισχίου, μέσω αντικατάστασης των κατεστραμμένων επιφανειών της άρθρωσης με προθέσεις.

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος είναι σήμερα μία από τις πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις στην Ορθοπαιδική.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

AMIS MEDACTA

Ολική Αρθροπλαστική Ισχύου

COMPUTER ASSISTED - SURGERY NAVIGATION

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος με Ψηφιακό Πλοηγό

CTR

Ενδοσκοπική Διάνυξη Καρπιαίου Σωλήνα

InSpace Ballon

Υπακρωμιακός Υποστάτης

Αναίμακτη Χειρουργική

Μη – Μεταγγιστική Ορθροπαιδική Χειρουργική